BeleggersAdvies bij aan- en verkoop

Beleggers – Sinds de oprichting van Spring Real Estate hebben wij ons volledig gefocust op data door het inzetten van IT gecombineerd met een in-house salesteam. Wij zetten onze senior vastgoedprofessionals daar gedurende het proces in waar de toegevoegde waarde maximaal is voor onze opdrachtgevers. Dit zorgt ervoor dat wij effectief en efficiënt het maximale resultaat behalen.

Verkoop

Voor een optimaal resultaat adviseren wij onze opdrachtgevers een gestructureerde verkoopprocedure, waarbij alle actieve kopers in de markt persoonlijk worden benaderd. Indien er interesse is in het project, zullen zij in de gelegenheid worden gesteld om een indicatief koopvoorstel uit te brengen. Een dergelijke benadering zorgt voor een exclusiviteitsgevoel, waarbij toch alle mogelijke kopers worden benaderd. Biedingen kunnen vervolgens worden beoordeeld op onder andere prijs en voorwaarden, waarna er met één of meerdere partijen onderhandeld kan worden.

Aankoop

Het acquisitieproces start met het vaststellen van de investeringscriteria. Op basis van gesprekken met één of meerdere medewerkers van onze opdrachtgevers wordt een zoekopdracht verder uitgekristalliseerd. Binnen het zoekprofiel van onze opdrachtgever brengen wij alle mogelijke objecten in kaart. Timing is alles bij de aankoop van een pand dat niet actief wordt aangeboden op de markt. Of de timing goed is hangt af van de fase waarin een verkoper zich bevindt. Naast de traditionele makelaardij en het netwerk van Spring hanteren wij een gestructureerd research gedreven en proactief acquisitieproces met als doel het generen van reële acquisitie opties.

Neem contact op met een van onze specialisten

A. Zweering MSc MSRE MRICS

Partner Capital Markets - Managing Partner

drs. Robert Kat MSRE MRICS RM RT

Partner Capital Markets - Managing Partner