info@springrealestate.nl   +31 (0)20 658 95 98   Amsterdam | Den Haag | Oost-Nederland
Quick Scan: Almere

Quick Scan: Almere

Spring Real Estate’s Dutch Office Locations Ranking 2017, gepubliceerd in december, heeft 145 kantoorlocaties in 34 gemeenten gerangschikt op basis van hun verhuurbaarheid. In februari zijn we gestart met een verdieping van deze analyse van een select aantal kantoorlocaties die we maandelijks publiceren. Na het Beatrixkwartier (Den Haag) en Beukenhorst (Hoofddorp) analyseren wij deze maand Almere. 

De stad Almere groeide de afgelopen twintig jaar het snelst van heel Nederland op het gebied van economie, werkgelegenheid en aantal inwoners volgens het CBS. Daarnaast kreeg Almere Centrum vorig jaar de titel ‘Beste Binnenstad 2017-2019’ in de categorie Middelgrote Steden. Ook het momentum in de kantorenmarkt van Almere neemt toe. Dit komt voornamelijk door ontwikkelingen in het stationsgebied met als landmark het WTC Almere, het grootste kantoorgebouw van Almere en tevens het hoogste WTC gebouw van de Benelux.

Een belangrijke drager van het momentum vormt de komst van meer woningen. In het stadscentrum en rond het stationsgebied wil de gemeente jaarlijks 100 tot 200 woningen toevoegen door middel van nieuwbouw en transformatie. Deze woningen zijn met name bedoeld voor studenten, starters, kleinere huishoudens en expats. Transformatie naar woningen vindt onder meer plaats in het leegkomende roze gebouw De Aardbei aan de Landdrostdreef. Daarnaast worden de Wisselweg 1 en Wisselweg 31 met een oppervlakte van circa 13.500 m² getransformeerd naar woningen. De afname van het aanbod door transformaties is in veel andere Nederlandse steden ook de aanjager geweest van herstel.

Het stationsgebied is uitstekend bereikbaar vanuit Amsterdam en Schiphol door de ligging nabij de A6 en het centraal station van Almere. Daarnaast heeft het een gunstige ligging direct aan het stadscentrum van Almere. Dit zorgt er mede voor dat in het stationsgebied de meeste huurtransacties van Almere plaatsvinden en meerdere gerenommeerde bedrijven zich hier recent hebben gevestigd. Your Professionals heeft per 1 mei 2018 1.254 m² kantoorruimte gehuurd aan de Rooseveltweg 11. Daarnaast neemt Ventolines B.V. per 1 oktober 2018 haar intrek op de 25ste verdieping van het WTC Almere met 710 m² kantoorruimte. Een andere huurder binnen het WTC Almere, LeasePlan, breidt uit met circa 1.500 m² kantoorruimte. Ook Daisyon kies voor uitbreiding in het kantoorgebouw Alnovum en verlengt haar huurovereenkomst. In het gebouw Martinez zal eind 2018 zowel een hotel als een vestiging van Loetje openen met een oppervlakte van circa 800 m².

De gemeente zal de komende jaren het gebied verder versterken met investeringen in het stationsgebied waaronder de modernisering van het station, mede in verband met de organisatie van de Floriade 2022.

De informatie is afkomstig uit Springbase.

voorraad

Voorraad

leegstand

Leegstand

huurprijs

Markt huurprijs

Transacties

Blekerstraat 4
Brouwerstraat 2-8
Flevostraat 6
Floriade
Grote Markt 2
Hospitaaldreef 5
Hospitaaldreef 29
Landdroststraat 2-4
Landdrostdreef 100
Landdrostdreef 124
L’Hermitage
Mandelaplein 1
Marktmeesterstraat 4-10
Metropolestraat 1 B
Stadhuisplein 1
P.J. Oudweg 1-3
P.J. Oudweg 4
P.J. Oudweg 41
P.J. Oudweg 61
Rentmeesterstraat 46
Rooseveltweg 11
Rooseveltweg 15
Schipperplein 4
Schoutstraat 124-128
Spoordreef 20-38
Spoordreef 21-41
Spoordreef 40-46
W. Dreesweg 14
W. Dreesweg 20-30
Wisselweg 1
Wisselweg 31
Wisselweg 33
Zoetelaarpassage 1-47

Wilt u op de hoogte blijven van onze maandelijkse quick scan? Laat dan hier uw gegevens achter.

Spring Real Estate’s Dutch Office Locations Ranking 2017, published in December, ranked 145 office locations in 34 municipalities on their lettability score. In February,  we started with an in-depth analysis of some key markets which will be published on a monthly basis. After the Beatrixkwartier (The Hague) and Beukenhorst (Hoofddorp) we will now analyse Almere. 

Over the past 20 years, Almere has named the fastest growing city in the Netherlands in terms of economy, employment and number of habitants. Thereby, the city center of Almere won an award for best city center of the Netherlands in the period of 2017-2019. The momentum in the office market of Almere is increasing as well. This is mainly due to developments in the station area with the WTC Almere as landmark, the largest office building in Almere and also the highest WTC building in the Benelux.

The momentum is strongly influenced by residential developments.  By means of new constructions and transformations, the municipality wants to build 100 to 200 houses near the city center and around the station area on a yearly basis. These residential developments are mainly intended for students, starters, smaller households and expats. The non-occupied office building ‘De Aardbei’ located at Landdrostdreef will be converted to residential. Thereby, Wisselweg 1 and Wisselweg 31 with a total of 13,500 sqm will also be converted for the purpose of residential. In other Dutch cities, the decline of supply by means of transformation has been a driver of recovery.

The station area is easily accessible from Amsterdam and Schiphol due to its location nearby the highway A6 and the central station of Almere. Thereby, the location is convenient located near the city center of Almere. As a result, most rental transactions in Almere occur in the station area and several major companies have recently established themselves here. Your Professionals has leased 1,254 sqm office space at Rooseveltweg 11 from the 1st of May 2018 onwards. In addition, Ventolines B.V. will move to the 25th floor of WTC Almere the first of October 2018 by renting 710 sqm office space. Another tenant in WTC Almere, LeasePlan, expands with approximately 1,500 sqm office space. Daisycon is also expanding within the office building Alnovum and extends its lease agreement. A hotel and the restaurant Loetje will be located in the office building Martinez in Q4 2018.

In the coming years, the municipality will invest more in the station area by modernizing the central station which is influenced by organizing the Floriade 2022.

The information presented is based on Springbase.

voorraad

Office stock

leegstand

Vacancy

huurprijs

Market rental price

Transactions

Blekerstraat 4
Brouwerstraat 2-8
Flevostraat 6
Floriade
Grote Markt 2
Hospitaaldreef 5
Hospitaaldreef 29
Landdroststraat 2-4
Landdrostdreef 100
Landdrostdreef 124
L’Hermitage
Mandelaplein 1
Marktmeesterstraat 4-10
Metropolestraat 1 B
P.J. Oudweg 1-3
P.J. Oudweg 4
P.J. Oudweg 41
P.J. Oudweg 61
Rentmeesterstraat 46
Rooseveltweg 11
Rooseveltweg 15
Schipperplein 4
Schoutstraat 124-128
Stadhuisplein 1
Spoordreef 20-38
Spoordreef 21-41
Spoordreef 40-46
W. Dreesweg 14
W. Dreesweg 20-30
Wisselweg 1
Wisselweg 31
Wisselweg 33
Zoetelaarpassage 1-47

Would you like to receive our latest quick scan? Please register here.

[:]

Comments are closed.