info@springrealestate.nl   +31 (0)20 658 95 98   Amsterdam | Den Haag | Oost-Nederland
Quick scan: Papendorp

Quick scan: Papendorp

Spring Real Estate’s Dutch Office Locations Ranking 2017, gepubliceerd in december, heeft 145 kantoorlocaties in 34 gemeenten gerangschikt op basis van hun verhuurbaarheid. In februari zijn we gestart met een verdieping van deze analyse van een select aantal kantoorlocaties die we maandelijks publiceren. Na Sloterdijk (Amsterdam) en het Beatrixkwartier (Den Haag) analyseren wij deze maand de kantoorlocatie Papendorp in Utrecht.

Het kantorenpark Papendorp, in de oksel van de A2 en de A12, werd in de afgelopen 15 jaar ontwikkeld. De eerste ontwikkelingen in het gebied waren grootschalige kantoorcampussen voor grote IT en consultancy bedrijven zoals CapGemini en Atos Origin. Veel huurders verlieten Papendorp na hun eerste huurtermijn. Hierdoor bleven grootschalige kantoorcomplexen volledig leeg achter en liep de leegstand in het gebied tijdens de crisis snel op. De afgelopen jaren zijn veel middelgrote bedrijven naar Papendorp getrokken omdat hier de mogelijkheid bestond om grote metrages aan te huren. Dit heeft ervoor gezorgd dat de leegstand behoorlijk is afgenomen. Verwacht wordt dat Papendorp in de toekomst weer institutionele investeerders zal aantrekken.

De informatie in onze quick scan is afkomstig uit Springbase.

voorraad

Voorraad

leegstand

Leegstand

huurprijs

Markt huurprijs

beleggingen

Transacties

Blaeulaan 60
Blaeulaan 60 A
Groenewoudsedijk 40
Groenewoudsedijk 41
Groenewoudsedijk 50
Groenewoudsedijk 51
Groenewoudsedijk 61
Groenewoudsedijk 63
Groenewoudsedijk 70
Groenewoudsedijk 80
Hondiuslaan 40
Hondiuslaan 104
Janssoniuslaan 40
Janssoniuslaan 51-61
Janssoniuslaan 71-81
Janssoniuslaan 80
Mercatorlaan 1198
Orteliuslaan 1
Orteliuslaan 750
Orteliuslaan 850
Orteliuslaan 855-867
Orteliuslaan 871
Orteliuslaan 875
Orteliuslaan 891-903
Orteliuslaan 982
Orteliuslaan 1000
Orteliuslaan 1003
Orteliuslaan 1041
Orteliuslaan 1051
Papendorpseweg 53
Papendorpseweg 65
Papendorpseweg 77
Papendorpseweg 83
Papendorpseweg 91-99
Papendorpseweg 100
Papendorpseweg 101
Ptolemaeuslaan 40
Ptolemaeuslaan 52-58
Ptolemaeuslaan 61-65
Ptolemaeuslaan 69
Ptolemaeuslaan 70
Ptolemaeuslaan 80
Ptolemaeuslaan 900
Van Deventerlaan 10-20 A
Van Deventerlaan 21
Van Deventerlaan 30-40
Van Deventerlaan 31-51
Van Deventerlaan 50

Wilt u op de hoogte blijven van onze maandelijkse quick scan? Laat dan hier uw gegevens achter.

Spring Real Estate’s Dutch Office Locations Ranking 2017, published in December, ranked 145 office locations in 34 municipalities on their lettability score. In February,  we started with an in-depth analysis of some key markets which will be published on a monthly basis. After Sloterdijk (Amsterdam) and the Beatrixkwartier (The Hague), we will now analyse the office location Papendorp in Utrecht.

The Papendorp office park situated between the A2 and A12 highway was developed in the past 15 years. The first developments at Papendorp were large-scale office campuses for major IT and consultancy firms such as CapGemini and Atos Origin. Many tenants left Papendorp after their first lease. Many office buildings were left completely vacant. The vacancy rate in the area rose quickly in the crisis. In the past few years many medium-sized companies moved to Papendorp because of the possibility to lease large amounts of office space. The vacancy rate in Papendorp has decreased rapidly in the past few years. It is expected that Papendorp will attract institutional investors in the near future.

The information presented is based on Springbase.

voorraad

Office stock

leegstand

Vacancy

huurprijs

Market rental price

beleggingen

Transactions

Blaeulaan 60
Blaeulaan 60 A
Groenewoudsedijk 40
Groenewoudsedijk 41
Groenewoudsedijk 50
Groenewoudsedijk 51
Groenewoudsedijk 61
Groenewoudsedijk 63
Groenewoudsedijk 70
Groenewoudsedijk 80
Hondiuslaan 40
Hondiuslaan 104
Janssoniuslaan 40
Janssoniuslaan 51-61
Janssoniuslaan 71-81
Janssoniuslaan 80
Mercatorlaan 1198
Orteliuslaan 1
Orteliuslaan 750
Orteliuslaan 850
Orteliuslaan 855-867
Orteliuslaan 871
Orteliuslaan 875
Orteliuslaan 891-903
Orteliuslaan 982
Orteliuslaan 1000
Orteliuslaan 1003
Orteliuslaan 1041
Orteliuslaan 1051
Papendorpseweg 53
Papendorpseweg 65
Papendorpseweg 77
Papendorpseweg 83
Papendorpseweg 100
Papendorpseweg 101
Papendorpseweg 91-99
Ptolemaeuslaan 40
Ptolemaeuslaan 52-58
Ptolemaeuslaan 61-65
Ptolemaeuslaan 69
Ptolemaeuslaan 70
Ptolemaeuslaan 80
Ptolemaeuslaan 900
Van Deventerlaan 10-20 A
Van Deventerlaan 21
Van Deventerlaan 30-40
Van Deventerlaan 31-51
Van Deventerlaan 50

Would you like to receive our latest quick scan? Please register here.

Comments are closed.