info@springrealestate.nl   +31 (0)20 658 95 98   Amsterdam | Den Haag | Oost-Nederland
Quick Scan: Rotterdam Central Business District

Quick Scan: Rotterdam Central Business District

Spring Real Estate’s Dutch Office Locations Ranking 2017, gepubliceerd in december, heeft 145 kantoorlocaties in 34 gemeenten gerangschikt op basis van hun verhuurbaarheid. In februari zijn we gestart met een verdieping van deze analyse van een select aantal kantoorlocaties die we maandelijks publiceren. Na Beukenhorst (Hoofddorp) en Almere analyseren wij deze maand Rotterdam Central Business District (RCBD). 

Het Rotterdam Central Business District is toonaangevend voor het centrum van Rotterdam, de tweede stad van Nederland. Over het algemeen zijn kantoorlocaties in Nederland gevestigd buiten stadscentra vanwege aanwezige monumenten. Dit geldt niet voor Rotterdam, waar veel gebouwen door de Tweede Wereldoorlog zijn verwoest. Hierdoor kregen stedenbouwkundigen en architecten vrij spel in het creeeren van een nieuw gebied.

RCBD heeft in totaal 1,4 miljoen vierkante meter kantoorruimte, de helft van de totale kantoorvoorraad in Rotterdam. Het gebied ”De Kop van Zuid” aan de overkant van de Maas – door velen gezien als een uitbreiding van RCBD – omvat nog eens 400.000 vierkante meter kantoorruimte. Het is uniek in Nederland dat een gros van de kantoorruimte geconcentreerd is in het hart van de stad. Tegenwoordig is het RCBD een levendig stedelijk gebied dat beschikt over het belangrijkste winkelgebied van de stad, evenals veel bezienswaardigheden.

Hoewel het aanbod van kantoorruimte nog steeds bovengemiddeld is in vergelijking met het aanbod in Amsterdam, Utrecht of Den Haag is het volume van vastgoedbeleggingen in RCBD de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Het RCBD trekt veel buitenlands kapitaal aan. In totaal werd meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in de Rotterdamse kantorenmarkt, waarvan bijna 80 procent werd geïnvesteerd in het RCBD en Kop van Zuid.

Spring Real Estate heeft de belangrijkste kantoorgebouwen geanalyseerd op basis van de belangrijkste indicatoren. De gepresenteerde informatie is gebaseerd op SpringBase.

voorraad

Voorraad

leegstand

Leegstand

huurprijs

Markt huurprijs

beleggingen

Transacties

Aert van Nesstraat 25
Aert van Nesstraat 37-47
Beursplein 1-37
Blaak 8
Blaak 16-18
Blaak 20-24
Blaak 31
Blaak 333
Blaak 555
Boompjes 40
Boompjes 60-68
Boompjes 200
Boompjes 250
Boompjes 258
Coolsingel 2-18
Coolsingel 20-40
Coolsingel 63
Coolsingel 69-83
Coolsingel 119
Coolsingel 120
Coolsingel 139-141
Doelwater 5
Delftseplein 27-34
Goudsesingel 52-214
Haagseveer 23
Hofplein 19
Hofplein 20
Hofplein 33-55
Kruisplein 21-27
Kruisplein 476-488
Librijesteeg 4-42
Laan op Zuid 45
Stadhuisplein 2
Stationsplein 45
Vasteland 12-38
Vasteland 42-110
Weena 181-373
Weena 200-340
Weena 455-457
Weena 505
Weena 580-674
Weena 686-696
Weena 710-750
Weena 758
Weena-Zuid 108-178
Westblaak 107-147
Westblaak 155-189
Westblaak 180
Westblaak 186-232
Westblaak 21-61
Westblaak 67 05
Westblaak 69-81
Westblaak 82-160
Willemsplein 489-497
Zalmstraat 1-9
Wilhelminaplein 1-35
Wilhelminakade 1-103
Wilhelminakade 141-189
Wilhelminakade 901-981

Wilt u op de hoogte blijven van onze maandelijkse quick scan? Laat dan hier uw gegevens achter.

Spring Real Estate’s Dutch Office Locations Ranking 2017, published in December, ranked 145 office locations in 34 municipalities on their lettability score. In February,  we started with an in-depth analysis of some key markets which will be published on a monthly basis. After Beukenhorst (Hoofddorp) and Almere we will now analyse Almere. 

The Rotterdam Central Business District (RCBD) defines the City Centre of Rotterdam, the second largest city in the Netherlands. Generally, office districts in the Netherlands are located on suburban areas due to the monumental status of many of those cities. In contrast, the City Centre of Rotterdam became a playground for urban planners and architects after many buildings were demolished in the second world war.

The RCBD provides a total of 1.4 mn square meter of office space, half of the total office stock in Rotterdam. The Kop van Zuid area across the Maas River – by many seen as an extension of RCBD – comprises another 400,000 square meters of office space. It is unique in the Netherlands that such as large proportion of office space is concentrated within the heart of the city. Today, the RCBD is a vibrant urban area that further includes the main retail district of the city as well many of the city’s landmarks. Rotterdam City Centre is also becoming an important market for hotels.

Despite supply rates still being above average in comparison to supply rates in Amsterdam, Utrecht or The Hague, the real estate investment volume in RCBD has significantly increased in the last years. The RCBD has become an increasing market for foreign capital.  Of the more than 1 bn euros invested in the Rotterdam office market, almost 80% was allocated towards the RCBD and Kop van Zuid.

Spring Real Estate has analyzed the main important office buildings on their key indicators. The information presented is based on Springbase.

voorraad

Voorraad

leegstand

Leegstand

huurprijs

Markt huurprijs

beleggingen

Transacties

Aert van Nesstraat 25
Aert van Nesstraat 37-47
Beursplein 1-37
Blaak 8
Blaak 16-18
Blaak 20-24
Blaak 31
Blaak 333
Blaak 555
Boompjes 40
Boompjes 60-68
Boompjes 200
Boompjes 250
Boompjes 258
Coolsingel 2-18
Coolsingel 20-40
Coolsingel 63
Coolsingel 69-83
Coolsingel 119
Coolsingel 120
Coolsingel 139-141
Doelwater 5
Delftseplein 27-34
Goudsesingel 52-214
Haagseveer 23
Hofplein 19
Hofplein 20
Hofplein 33-55
Kruisplein 21-27
Kruisplein 476-488
Laan op Zuid 45
Librijesteeg 4-42
Stadhuisplein 2
Stationsplein 45
Vasteland 12-38
Vasteland 42-110
Weena 181-373
Weena 200-340
Weena 455-457
Weena 505
Weena 580-674
Weena 686-696
Weena 710-750
Weena 758
Weena-Zuid 108-178
Westblaak 107-147
Westblaak 155-189
Westblaak 180
Westblaak 186-232
Westblaak 21-61
Westblaak 67 05
Westblaak 69-81
Westblaak 82-160
Willemsplein 489-497
Zalmstraat 1-9
Wilhelminaplein 1-35
Wilhelminakade 1-103
Wilhelminakade 141-189
Wilhelminakade 901-981

Would you like to receive our latest quick scan? Please register here.

Comments are closed.